แปล เอกสาร

เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น

บริการแปลเอกสาร
แปลเอกสาร
แปลเอกสารภาษาไทย
แปลเอกสารภาษาอังกฤษ
แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น
แปลเอกสารภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาออนไลน์
แปลเอกสาร
แปลเอกสาร
แปลเอกสาร
แปลเอกสาร
ภาษาอังกฤษ
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
dictionary
บทเรียนภาษาอังกฤษ (English Lesson)

1. บทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการทักทาย

คำที่ใช้กล่าวทักทาย ภาษาอังกฤษ
Hi, Hello (สวัสดี)
Good morning (สวัสดีตอนเช้า)
Good afternoon (สวัสดีตอนบ่าย)
Good evening (สวัสดีตอนเย็น)
คำที่ใช้ถามสารทุกข์ สุกดิบ
How are you? (สบายดีไหม๊)
How's going? (สบายดีไหม๊)
How are you doing? (สบายดีไหม๊)
Long time no see (ไม่ได้พบกันนาน)
Nice to meet you (ยินดีที่ได้พบคุณ)
Glad to meet you (ยินดีที่ได้พบคุณ)
เรียนภาษาอังกฤษ
2. การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ

คำที่ใช้กล่าวแนะนำตัว ภาษาอังกฤษ
My name is Tom (ฉันชื่อทอม)
My name is spelled T-O-M
(ชื่อของฉันสะกด T-O-M)
My last name is Smith
(นามสกุลของฉันคือสมิต)
My nick name is Johnny
(ชื่อเล่นของฉันคือจอนนี้)
I'm 20 years old (ฉันอายุ 20 ปี)
I'm an engineer (ฉันเป็นวิศวกร)
I'm from Thailand
(ฉันมาจากประเทศไทย)
 
 
แผงควบคุม สมาชิก
แปลเอกสาร
User name
Password
login Forgot password?
สมัครนักแปลเอกสาร
register
สมัครสมาชิก
Bookmark and Share
ลงทะเบียน
ไทย-อังกฤษ
Dictionary อังกฤษ-ไทย
ไทย-อังกฤษ
Dictionary ไทย-อังกฤษ

บริการแปลเอกสาร ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี โดย translateland.com